ReadyPlanet.com
dot dot
dot
MENU
dot
bulletHome
bulletProject References
bulletVDO
bulletTEXCA set
bulletNews & Events
bulletContact
NEWS&EVENTS


TEXCA wall สร้างโรงงานเตรียมวัตถุดิบเพิ่มarticle

     บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารเตรียมวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตผนัง TEXCA wall ที่เพิ่มขึ้นต่ออย่างต่อเนื่อง

งานสถาปนิก 58

     ผนัง TEXCA WALL ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมากเหมือนเช่นเคย มีผู้เข้าชมงานทั้งที่เป็นผู้รับเหมา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร และประชาชนทั่วไป งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆ ไปจัดแสดงหลายรายการ เช่น ผนังรุ่นความกว้าง 20 และ 40 cm เคาน์เตอร์ครัวปูนมวลเบา ระแนงคอนกรีตมวลเบา

ความคืบหน้าโครงการขยายกำลังการผลิตอาคารผลิต C (อาคารผลิตที่ 3)article

     บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารผลิต C และติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบการผลิต คาดว่าจะสามารถผลิตผนังคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดเซรามิกคุณภาพสูง  “ TEXCA  WALL” ได้เต็มกำลังผลิตในเดือนมกราคม 2558 สามารถรองรับคำสั่งซื้อ ที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต

เปิดใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG)article

     คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดใช้ก๊าซธรรมชาติครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557 ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตเม็ดเซรามิกมวลเบา "TEXCA" ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป "TEXCA WALL" และรองรับการขยายกำลังการผลิตเม็ดเซรามิกมวลเบาในอนาคต 

โครงการก่อสร้างอาคารผลิต C (อาคารผลิตที่ 3)article

เดือน กรกฎาคม 2557

    เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นของผนังคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดเซรามิก คุณภาพสูง “ TEXCA  WALL” ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า คือ ก่อสร้างได้รวดเร็ว และลดการใช้แรงงาน  ทางบริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารผลิต C ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องการผลิตได้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2558

Prev12Next
[Go to top]Copyright © 2017 All Rights Reserved.

บริษัทไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

335/13-14 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 0-23660961-8 แฟกซ์ : 0-23660861

อีเมล : sales@ecolite.co.th